CSS design awards

Naturplan

Se billede i stor

Naturplan

På Østervang fokuseres der ikke kun på produktionen af juletræer. Vi arbejder hver dag ude i det fri, og vi værdsætter naturen omkring os.

Vi har, i samarbejde med eksterne konsulenter, udarbejdet en naturplan for ejendommens arealer. Heri fokuseres der særligt på at sikre, at en rationel og professionel produktion af juletræer og pyntegrønt, ikke forringer vildtets levevilkår. Samtidigt fokuserer naturplanen på at sikre og bevare optimale levevilkår for vildt og planter, på de af ejendommens arealer som ikke benyttes i forbindelse med juletræsproduktion.

Udarbejdelsen af den omtalte naturplan, er sket i forbindelse med en tilskudsordning til natur- og miljøprojekter. Omkostningerne til udarbejdelse af planen, er således delvist finansieret af Det Europæiske Fælleskab og Ministeriet for Fødevareerhverv, Landbrug og Fiskeri – Fødevareerhverv.